CÁCH TRIỂN KHAI Ý VÀ CHỮA BỆNH BÍ Ý TRONG BẰNG LỘ TRÌNH RẤT ĐƠN GIẢN “2WE”

Chia sẻ bài viết

Tại sao mạch logic lại quan trọng ?

Vì bản chất của ngôn ngữ Anh có tính chặt chẽ caohơn, so với ngôn ngữ Việt, nổi bật là sự kết nối tuyến tính của các ý tưởng trong mạch diễn đạt. Đây sẽ là điểm đầu tiên các em cần nắm bắt, và là nền tảng cho cả 4 kỹ năng. Vì các em nói cũng là cách người bản xứ nói (thành bài nghe cho em), cách em viết cũng là cách người bản xứ viết (Thành bài đọc cho em). Vì vậy mạch logic là điểm giao của cả 4 kỹ năng nghe-nói-đọc-viết.
Trước đây, thầy có chia sẻ về một số thuật LOGIC trong việc tạo mạch LOGIC. Nêu ra vậy để các em tham khảo thêm, thực tế mạch LOGIC trong ngôn ngữ Anh rất đơn giản, và trong IELTS thì các em chỉ cần 1 cách tư duy duy nhất, như vậy sẽ dễ nhuần nhuyễn và đạt đến sự bản năng, phát ra tự nhiên không cần suy nghĩ.
Ý tưởng sẽ được trình bày theo lộ trình sau:
Main idea ->Why? -> Why? -> Example

Vídụ:

Khóa học Đăng ký

Đăng ký tư vấn