Category: Writing

HƯỚNG DẪN VIẾT BÀI WRITING TASK 1 DẠNG PROCESS

PROCESS là dạng bài khá khó trong Writing Task 1, vì thế, trong bài này thầy sẽ hướng dẫn các bạn dàn ý và cách viết cho dạng này nhé! 1. Sample The diagram below shows the process by which bricks are manufactured for the building industry. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.Write at least 150 words. Introduction The diagram below

Xem thêm »

500 COLLOCATION THEO CHỦ ĐỀ

COLLOCATION CHỦ ĐỀ KINH TẾ Curb inflation : Kiểm soát lạm phát Rampant inflation : Lạm phát không kiểm soát Currenteconomicclimate: Tình hình tài chính hiện tại Interestrates : Lãi suất Invest for the long-term : Đầu tư lâu dài Uninterruptedeconomicgrowth:Sự phát triển liên tục,không bị đứt đoạn Industryis thriving : Ngành công nghiệp đang phát triển tốt Safeguardone’sinterest:Bảo vệ quyền lợi,lợi nhuận Increase output : Tăng số lượng sản

Xem thêm »

TẤT TẦN TẬT 7 DẠNG BIỂU ĐỒ IELTS WRITING TASK 1

Trong phần Writing task 1, bạn sẽ có 20 phút để hoàn thành một bài viết ít nhất 150 từ.Đề thi sẽ yêu cầu bạn viết báo cáo cho một trong các dạng sau: biểu đồ (đường, cột, tròn), bảng biểu, bản đồ hoặc cách thức (quá trình). Dù với loại hình nào, bạn cũng phải mô tả được các đặc điểm chính và đưa ra các so sánh liên

Xem thêm »

Vocabulary – Topic: WORK

Cùng IELTS Hien Nguyen tìm hiểu thêm một số từ vựng hay thường gặp trong chủ đề work nhé! Đây cũng là chủ đề thường được ra thi nên các bạn chú ý lưu lại từ vựng để vận dụng nha. · to be called for an interview: được mời phỏng vấn · to be your own boss: tự kinh doanh · a dead-end job: công việc không có cơ

Xem thêm »

70 TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ: ENVIRONMENT

Chủ đề môi trường khá phổ biến trong đời sống và cũng thường được hỏi trong đề thi IELTS. Vì vậy, hãy trang bị cho mình một số từ vựng hay về chủ đề này các bạn nhé, mở rộng vốn từ vựng sẽ giúp chúng ta hoàn thành các kỹ năng thật tốt! STT Từ vựng Nghĩa 1 Environmental pollution  ô nhiễm môi trường 2 Contamination  sự làm nhiễm

Xem thêm »

500 SYNONYMS ĐẮT GIÁ TRONG BỘ CAM HUYỀN THOẠI

Cùng lưu lại những Synonyms cực chất trong bộ Cam huyền thoại các bạn nhé! Cambridge 4 TEST 1 underdeveloped=degenerated=rudimentary ignore=pay no attention=not pay any attention=take no notice=not take any notice curriculum=course=syllabus important=vital=essential=crucial surprised=amazed=astonished=astounded=be taken aback=startled adj. destruction=destroy=loss investigate=make inquiries=enquiries=go into=probe=look into where=geographical location easy to reach=accessible reason=cause=factor=origins=root=stimulus=impetus protect=guard=safeguard=shield=conservation newspapers, television=media where to live=habitat get warmer=global warming contribute to=play a part survive=continuing existence mistaken view=misconception link to=be connected with=be linked

Xem thêm »

[ Sample Essay ] – Writing task 2 Simon

In many countries, a small number of people earn extremely high salaries. Some people believe that this is good for the country, but others think that governments should not allow salaries above a certain level. Discuss both these views and give your own opinion. Ở nhiều nước, một số ít người có mức lương rất cao. Một số người tin rằng điều này là tốt cho đất nước, nhưng những người khác nghĩ

Xem thêm »

NHỮNG CẤU TRÚC NGỮ PHÁP GIÚP BẠN GHI ĐIỂM TRONG IELTS

Cùng tham khảo một số cấu trúc ngữ pháp giúp bạn ghi điểm trong IELTS nhé! Mỗi cấu trúc đều có ví dụ minh họa các bạn cùng tham khảo nhé! 1. Subject  + Verb/(to be) + too + adjective/adverb + (for someone) + to do something: Quá làm sao để ai đó có thể làm. Example: The IELTS Writing Task 2 topic is too easy for me to get band 7

Xem thêm »

50 PHRASAL VERB THÔNG DỤNG TRONG TIẾNG ANH BẢN XỨ

Cùng lưu lại một số phrasal verb thông dụng mà người bản xứ hay dùng và áp dụng vào để bài nói/viết được tự nhiên hơn các bạn nhé! Call for sth: cần cái gì đó Call for s.o : kêu người nào đó, cho gọi ai đó, yêu cầu gặp ai đó Break up with s.o: chia tay người yêu, cắt đứt quan hệ tình cảm với ai đó

Xem thêm »

Chinh phục Writing với 20 cấu trúc hay band 7.0

Cùng tham khảo các em nhé,  Đây là những cấu trúc câu bạn áp dụng được trong bài thi IELTS writing và Speaking sẽ được sự đánh giá cao từ ban giám khảo.  1. So + adjective + to be + Subject + that Clause     So + adv + auxiliary verb + S + main verb + O + that clause Mẫu câu đảo ngữ So…That được dùng để

Xem thêm »

Cách xử lí dạng DISCUSSION ESSAY trong Writing Task 2

Đề bài cho dạng bài này là: Some people say that family has the most powerful influence on a child’s development; however, others say that influences such as music, other people,… have the greatest influence on children. Discuss both views and give your opinion.   PHÂN TÍCH ĐỀ BÀI WRITING Như các bạn đã thấy ở đây, dạng bài này là Discussion, dạng này có hai yêu cầu: Discuss both

Xem thêm »
Reading

500 COLLOCATION THEO CHỦ ĐỀ

COLLOCATION CHỦ ĐỀ KINH TẾ Curb inflation : Kiểm soát lạm phát Rampant inflation : Lạm phát không kiểm soát Currenteconomicclimate: Tình hình tài chính

Reading

Vocabulary – Topic: WORK

Cùng IELTS Hien Nguyen tìm hiểu thêm một số từ vựng hay thường gặp trong chủ đề work nhé! Đây cũng là chủ đề thường

Reading

70 TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ: ENVIRONMENT

Chủ đề môi trường khá phổ biến trong đời sống và cũng thường được hỏi trong đề thi IELTS. Vì vậy, hãy trang bị cho

Writing

[ Sample Essay ] – Writing task 2 Simon

In many countries, a small number of people earn extremely high salaries. Some people believe that this is good for the country, but others think that

Khóa học Đăng ký

Đăng ký tư vấn