Trọn bộ 6 quyển: 4000 ESSENTIAL ENGLISH WORDS

Chia sẻ bài viết

4000 Essential English Words gồm 6 cuốn. Mỗi cuốn trình bày khoảng 600-700 từ vựng, bao gồm 30 units, mỗi unit khoảng 20-25 từ tùy theo từng cuốn. Mỗi từ vựng được trình bày trong ngữ cảnh bằng các ví dụ rất dễ hiểu. Phía sau các từ đều có phiên âm và những cách viết ví dụ khác nhau dễ thuận tiện so sánh.

DOWNLOAD ngay bên dưới các em nhé!

Khóa học Đăng ký

Đăng ký tư vấn