Huynh Thi Thuy Loan

Target: 6.0
Lớp: Advance 4

Mình theo dõi Fanpage của IELTS Hien Nguyen khá lâu, và cũng rất thích cách thầy cô truyền đạt những kiến thức trên này nên có cơ hội mình đã đăng ký học ngay. Đúng như những gì mình đã mong đợi, kết quả khiến mình rất hài lòng, Cảm ơn IELTS Hien Nguyen.

Khóa học Đăng ký

Đăng ký tư vấn