500 SYNONYMS & ANTONYMS giúp bạn đánh bại IELTS

Chia sẻ bài viết

Với bộ 500 từ đồng nghĩa – trái nghĩa này, bạn có thể rút ngắn thời gian làm Reading, đồng thời “tạm biệt” nỗi lo lặp từ trong phần thi Speaking – Writing và thẳng tay paraphrase bất kì câu văn nào bạn muốn nhé! NHẬN NGAY BÊN DƯỚI!
Khóa học Đăng ký

Đăng ký tư vấn