Tin tức

[ Sample Essay ] – Writing task 2 Simon

In many countries, a small number of people earn extremely high salaries. Some people believe that this is good for the country, but others think that

Tin tức

20 Phrasal Verbs thông dụng trong IELTS

Hãy làm cho bài speaking của bạn trở nên “mặn mòi” hơn bằng một số Phrasal verbs thông dụng sau đây nhé!  ask somebody out:

Tin tức

KHÓA ONLINE: IELTS NÂNG CAO

Khóa học Online  thông qua các bài giảng trực tuyến, giúp các bạn học viên có thể ôn luyện tại nhà, không bị gián đoạn

Tin tức

KHÓA ONLINE: LÀM QUEN VỚI IELTS

Khóa học Online  thông qua các bài giảng trực tuyến, giúp các bạn học viên có thể ôn luyện tại nhà, không bị gián đoạn

Khóa học Đăng ký

Đăng ký tư vấn