TẤT TẦN TẬT 7 DẠNG BIỂU ĐỒ IELTS WRITING TASK 1

Chia sẻ bài viết

Trong phần Writing task 1, bạn sẽ có 20 phút để hoàn thành một bài viết ít nhất 150 từ.Đề thi sẽ yêu cầu bạn viết báo cáo cho một trong các dạng sau: biểu đồ (đường, cột, tròn), bảng biểu, bản đồ hoặc cách thức (quá trình). Dù với loại hình nào, bạn cũng phải mô tả được các đặc điểm chính và đưa ra các so sánh liên quan. Đặc biệt, bạn không cần thiết phải đưa ra ý kiến cá nhân vào bài báo cáo mang tính mô tả số liệu này. Giám khảo chỉ muốn được đọc một bản báo cáo có tính chất mô tả mà thôi. 

Cùng IELTS Hien Nguyen chinh phục phần task 1 nhé! 

Khóa học Đăng ký

Đăng ký tư vấn