Cùng xem qua điểm của học viên
tại IELTS HIEN NGUYEN nhé!

Rất nhiều học viên đạt kết quả vượt mục tiêu đã đề ra chỉ sau 1-2 khóa học. Kết quả học viên chính là bằng chứng hữu hiệu nhất cho những phương pháp hiệu quả và uy tín về IELTS Hien Nguyen.

Luu Nguyen Chau Phi

Tôi vốn đã từ bỏ tiếng Anh từ rất lâu, nhưng vì muốn định cư nước ngoài cùng con nên tôi đã theo học lại tiếng Anh. Ban đầu thật sự rất khó khăn, nhưng nhờ sự hướng dẫn nhiệt tình từ giảng viên tại Trung tâm, tôi đã đạt kết quả khá tốt, có thể thực hiện ước mơ của mình, Cảm ơn IELTS Hien Nguyen và thầy Hiền rất nhiều.

Vuong Kien Duc

Tiếng Anh ban đầu với mình đó là một môn thật sự rất khó học, mình đã cố gắng rất nhiều nhưng mãi không thể nào tiếp thu được. Tuy nhiên, với cơ duyên được theo học tại Trung tâm IELTS Hien Nguyen, Tiếng Anh đã không còn là trở ngại với mình nhờ phương pháp học tập đặc biệt tại trung tâm. Xin cảm ơn thầy cô rất nhiều.

Pham Ngoc Hieu

Đã U40, tôi bắt đầu tiếng Anh với có số 0 thật sự rất khó với tôi. Tuy nhiên nhờ Thầy Cô đã sử dụng phương pháp và cách thức dạy linh hoạt, luôn cổ vũ, giúp tôi cải thiện đáng kể.

Nguyen Thanh Tuyen

Mình biết đến trung tâm IELTS Hien Nguyen qua lời giới thiệu của bạn bè, mình đã đăng ký học tại đây và nhận lại được kết quả hơn cả những gì mà mình mong đợi. Cảm ơn thầy cô tại trung tâm đã luôn giúp đỡ, hỗ trợ em. 

Nguyen Chi Ngon

Cảm ơn thầy Hiền đã luôn giúp đỡ, động viên em trong thời gian theo học tại trung tâm. Nhờ thầy mà em đã có động lực để theo học Anh, một môn học mà trước đó em không hề thích, và thấy sợ khi phải học nó.

Ngo Tan Buu

Tại IELTS Hien Nguyen có phương pháp học tiếng Anh rất đặc biệt “Tấn công não”, đó cũng là điểm khiến mình chọn học tại IELTS Hien Nguyen. Nhờ phương pháp này mà trình độ tiếng Anh của mình đã được cải thiện đáng kể.

Luu Nguyen Chau Phi

Tôi vốn đã từ bỏ tiếng Anh từ rất lâu, nhưng vì muốn định cư nước ngoài cùng con nên tôi đã theo học lại tiếng Anh. Ban đầu thật sự rất khó khăn, nhưng nhờ sự hướng dẫn nhiệt tình từ giảng viên tại Trung tâm, tôi đã đạt

Vuong Kien Duc

Tiếng Anh ban đầu với mình đó là một môn thật sự rất khó học, mình đã cố gắng rất nhiều nhưng mãi không thể nào tiếp thu được. Tuy nhiên, với cơ duyên được theo học tại Trung tâm IELTS Hien Nguyen, Tiếng Anh đã không còn là trở

Pham Ngoc Hieu

Đã U40, tôi bắt đầu tiếng Anh với có số 0 thật sự rất khó với tôi. Tuy nhiên nhờ Thầy Cô đã sử dụng phương pháp và cách thức dạy linh hoạt, luôn cổ vũ, giúp tôi cải thiện đáng kể.

Nguyen Thanh Tuyen

Mình biết đến trung tâm IELTS Hien Nguyen qua lời giới thiệu của bạn bè, mình đã đăng ký học tại đây và nhận lại được kết quả hơn cả những gì mà mình mong đợi. Cảm ơn thầy cô tại trung tâm đã luôn giúp đỡ, hỗ trợ em. 

Nguyen Chi Ngon

Cảm ơn thầy Hiền đã luôn giúp đỡ, động viên em trong thời gian theo học tại trung tâm. Nhờ thầy mà em đã có động lực để theo học Anh, một môn học mà trước đó em không hề thích, và thấy sợ khi phải học nó.

Ngo Tan Buu

Tại IELTS Hien Nguyen có phương pháp học tiếng Anh rất đặc biệt “Tấn công não”, đó cũng là điểm khiến mình chọn học tại IELTS Hien Nguyen. Nhờ phương pháp này mà trình độ tiếng Anh của mình đã được cải thiện đáng kể.

Khóa học Đăng ký

Đăng ký tư vấn