Category: Speaking

[ IELTS Speaking Part 2] – Describe a skill (by Simon)

Đây cũng là một trong những đề bài thường được hỏi trong Speaking Part 2. Tham khảo cách triển khai các em nhé: Describe a skill Describe a practical skill that you have learnt (e.g. cooking, driving). You should say • What the skill is  • How you learnt it  • Why you learnt it • And how this skill has helped you. Advice: You need to make a quick

Xem thêm »
Khóa học Đăng ký

Đăng ký tư vấn