BÍ QUYẾT XỬ LÝ DẠNG TRUE/ FALSE/NOT GIVEN TRONG IELTS READING

Chia sẻ bài viết

Theo các sĩ tử cũng như các giám khảo chấm thi thì dạng TRUE/FALSE/NOT GIVEN
trong IELTS READING là dạng khó nhất. Tuy nhiên, nếu ôn tập và luyện kỹ những dạng
này, sẽ không còn là vấn đề quá khó khăn nữa. Những mẹo dưới đây sẽ giúp các em rất nhiều trong việc luyện tập dạng này.
True/False/Not Given: đây là dạng bạn cần dựa vào sự kiện có trong bài
Yes/No/Not Given: đây là dạng bạn cần suy luận ý kiến của tác giả
1. Đối với TRUE/ FALSE và YES/NO
Chia nhỏ và phân tách câu hỏi (Subject/Verb/Object) và so sánh từng phần của câu
hỏi với bài đọc. VD trong câu hỏi:
In 1877 – 78/ Did Thomas Edison/ invent and develop/
the
carbon microphone
? Đoạn văn trong bài có câu: Thomas Edison/ discovered /the carbon microphone/ in 1877 – 1878. So sánh 2 câu chúng ta thấy cùng mốc năm 1877-1878, cùng 1 người Edison, cùng một object là carbon microphone, và cùng một hành động invent = discover 
Sau khi so sánh câu hỏi và đoạn text nếu giống 100% thì là YES/TRUE. Nếu không
thì để đó, làm xong các câu khác thì quay lại
Chú ý nếu trong câu hỏi xuất hiện các từ như “usually, often, many, some, all, almost, most of, always, never, hardly, unique, only” hoặc “can, could, likely, probably, possibly, may, must, should…” mà bài text không có thì câu trả lời là NO/FALSE
Scan toàn bài text để tìm câu trả lời cho từng câu hỏi phải nằm ở đâu bằng cách dựa
vào các key words của nó. Khi bạn tìm thấy nơi chứa câu trả lời, đọc đoạn đó một cách cẩn
thận, đừng chỉ chú ý đến
“key word” thôi không, chú ý tới các từ hay xuất hiện ở trên nữa
nếu bạn không muốn bị mắc lừa
Các câu hỏi có thể sẽ sử dụng các từ đồng nghĩa hoặc cách diễn đạt phủ định chứ
không phải là từ trong văn bản.
Cẩn thận với những từ mấu chốt mang tính chất đánh lừa người đọc như : “all”,  “only”, “never”…

2. Đối với “NOT GIVEN”:
“Not Given” không phải là không có thông tin. Mà thông thường thông tin của một
câu
“Not Given” sẽ xuất hiện trong bài đọc, nhưng thông tin đó không dùng để trả lời câu
hỏi và thông tin đó cũng không được suy diễn, suy nghĩ ra ngoài phạm vi bài đọc
Ví dụ: bài đọc: Tokyo is one of the biggest cities in the world
Câu hỏi: Tokyo is the biggest city in the world
Ở ví dụ này, Trong bài đọc có thông tin chung Tokyo là 1 trong những thành phố
lớn nhất thế giới, về nguyên tắc cũng có thể Tokyo lớn thứ 2 thứ 3, nhưng khi câu hỏi người ta lại khẳng định Tokyo là thành phố lớn nhất. Do đó thông tin này có thể đúng
hoặc sai. Nên chắc chắn ở câu hỏi này sẽ là
NOT GIVEN Lưu
ý:
Không dành một thời gian dài tìm kiếm câu trả lời cho một câu hỏi, đó có lẽ là Not
Given
, nếu bạn không thể tìm thấy nó.
Không được dành quá nhiều thời gian để trả lời 1 câu, nếu cảm thấy khó thì lập tức
bỏ qua làm câu khác, sau đó còn thời gian thì quay lại làm những câu khó. 

Khóa học Đăng ký

Đăng ký tư vấn