70 TÊN RIÊNG THƯỜNG XUẤT HIỆN TRONG IELTS LISTENING

Chia sẻ bài viết

Trong section 1 của bài thi IELTS LISTENING bạn có thể gặp dạng bài điền tên tên
riêng vào khoảng trống. Đây là dạng bài tương không dễ ăn điểm vì nếu bài đọc có
SPELLING tên riêng thì dễ, nếu không thì rất khó để nghe chính xác được tên riêng của
người. Điều này đòi hỏi các em phải thường xem hoặc nghe các tên thông dụng của người
bản xứ hàng ngày! 

Ví dụ: SECTION 1
Complete the form below 

Write no more than two words and /or a number for each answer
Example: Sheraton Hotel
Arrival date: (1)…………… Number of nights
Guest name: (2)……………. Hamilton (vị trí 2 cần điền tên riêng, Hamilton là họ)
Credit card number: (3)…………….  

Chú ý: trong bài tập này chúng ta sẽ bắt buộc phải điền tên riêng ở vị trí số (2). Nếu không
được nghe SPELLING từ bài đọc thì tương đối khó để điền đúng các âm của tên riêng vào.
Ở ví dụ này ta thử điền vào vị trí (2) 1 tên nào đó, có thể là “lewis” (lewis Hamilton: tay
đua công thức 1 rất nổi tiếng của Anh Quốc)
Dưới đây, là tổng hợp 70 tên người thường xuyên xuất hiện nhất trong các bài thi IELTS
LISTENING!

  •   TÊN RIÊNG CỦA NAM
1. Jack
2. Oliver
3. James
4. Lewis
5. Andrew
6. Charlie
7. Lucas
8. Harris
9. Jacob
10. Harry
11. Daniel
12. Thomas
13. Aaron
14. Cameron
15. William
16. Nathan
17. Matthew
18. Jamie
19. Dylan
20. Andrew
21. Michael
22. Ryan
23. Harrison
24. George
25. Robbie
26. Richard
27. Paul
28. Edward
29. Kevin
30. Jason
31. Brian
32. Mark
33. Robert
34. Jonas
35. Pete
  • TÊN RIÊNG CỦA NỮ 
1. Emily
2. Jessica
3. Ella
4. Lucy
5. Lily
6. Emma
7. Anna
8. Hannah
9. Katie
10. Rosie
11. Harper
12. Daisy
13. Rebecca
14. Alice
15. Scarlett
16. Emilia
17. Julia
18. Maria
19. Sarah
20. Charlotte
21. Sophie
22. Maisie
23. Hollie
24. Megan
25. Ivy
26.
Michelle
27. Susan
28. Linda
29. Maria
30. Jennifer
31. Nancy
32. Helen
33. Elizabeth
34. Catherine
35. Keira

 

Khóa học Đăng ký

Đăng ký tư vấn