500 COLLOCATION THEO CHỦ ĐỀ

Chia sẻ bài viết

COLLOCATION CHỦ ĐỀ KINH TẾ

 • Curb inflation : Kiểm soát lạm phát
 • Rampant inflation : Lạm phát không kiểm soát
 • Currenteconomicclimate: Tình hình tài chính hiện tại
 • Interestrates : Lãi suất
 • Invest for the long-term : Đầu tư lâu dài
 • Uninterruptedeconomicgrowth:Sự phát triển liên tục,không bị đứt đoạn
 • Industryis thriving : Ngành công nghiệp đang phát triển tốt
 • Safeguardone’sinterest:Bảo vệ quyền lợi,lợi nhuận
 • Increase output : Tăng số lượng sản phẩm đầu ra
 • Plummeting profits : Lợi nhuận sụt giảm
 • Public spending : Chi tiêu công
 • Extend opportunity : Mở rộng cơ hội
 • Social exclusion : Những vấn đề của tầng lớp yếu thế trong xã hội
 • Levy taxes : Đánh thuế
 • Allocate resources: Phân chia nguồn tài nguyên
 • Black economy : Kinh tế ngầm, hình thức kinh doanh bất hợp pháp
 • Undeclaredearnings:Khoản thu nhập không được khai báo với cơ quan thuế
 • Traditional-manufacturing economy: Nền kinhtế dựa vào sản xuất truyền thống
 • Knowledge –based economy: Nền kinh tế tri thức
 • Service-basedeconomy: Nền kinh tế tậptrung pháttriển dịch vụ
 • Fast-growingeconomy:Nền kinh tế có mức tăng trưởng nhanh
 • Stagnant economy: Nền kinh tế trì trệ, chậm phát triển
 • The backbone/ The mainstay of economy : Rường cột của nền kinh tế
 • Expand/stimulate/boost/strengthen economy : Phát triển, mở rộng nền kinh tế
 • Wreck / Weaken economy: Làm suy yếu nền kinh tế
 • Economy goes into recession: Nền kinh tế đi vào khủng hoảng
 • Economy collapses: Nền kinh tế sụp đổ

COLLOCATION CHỦ ĐỀ CÔNGNGHỆ

 • Modern technology : Công nghệ hiện đại
 • Advanced technology : Công nghệ tiên tiến
 • The fast –growth : Sự phát triển nhanh của công nghệ
 • The prevalence : Sự thịnh hành của công nghệ
 • The domination of technology : Sự thống trị của công nghệ
 • Digital age : Thời đại số
 • Information age : Thời đại thông tin
 • Digitalformats: Định dạngsố
 • Tobe addicted tothe Internet: Nghiện Internet
 • Tech-savvy:Sànhđiệu,nhạy,giỏi về công nghệ
 • Goonline/SurftheInternet:Truycậpmạng
 • Have access to the Internet: Truy cập mạng thành công
 • Technology-saturated world : Thế giới đắm chìm, say mê công nghệ
 • Handset devices : Thiết bị cầm tay
 • Technologically-inclined : Nghiện công nghệ
 • Over-dependence on technology : Sự quá lệ thuộc vào công nghệ

COLLOCATION CHỦ ĐỀ GIA ĐÌNH

 • Family patterns / Family structures : Cấu trúc gia đình
 • Extended family : Gia đình nhiều thế hệ
 • Nuclear family : Gia đình hạt nhân, bao gồm hai thế hệ
 • Family background: Nền tảng gia đình
 • Therolesofparents/:Vai trò của cha mẹ
 • Balancefamilytasksandclericalwork:Cân bằng giữa công việc gia đình và công việc văn phòng
 • Parental control : Sự kiểm soát của bố mẹ
 • Parentalaffection:Tình yêu thương của bố mẹ
 • Parental care : Sựchăm lo của bố mẹ
 • Raise /bring up/ nurture children : Nuôi dạy con cái
 • Black sheep of the family: Khác biệt
 • Likefather,likeson:Giống hệt nhau
 • Buckle down: Làm việc nghiêm túc
 • Come hell or high water: Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa
 • Chip off the old block: Con giống ba mẹ như đúc
 • A red letter day: Ngày đáng nhớ
 • Like two peas in the same pot: Anh em giống nhau

COLLOCATION CHỦ ĐỀ VĂN HÓA

 • Cuturaltradition:Truyền thống văn hóa
 • Cultural identity : Bản sắc văn hóa
 • Culturaldiversity :Sự đa dạng văn hóa
 • Culturalexchange:Trao đổi văn hóa
 • Culturalassimilation:Sự đồng hóa về văn hóa
 • Cultural Specificity: Nét đặc trưng về văn hóa
 • Cultural difference: Sự khác biệt văn hóa
 • Cultural misconception: Hiểu lầm về văn hóa
 • Cultural uniqueness: Nét độc đáo trong văn hóa
 • National indentity: Bản sắc dân tộc
 • Indigenous culture : Văn hóa bản địa
 • Time-honored / Long –standing culture : Nền văn hóa lâu đời
 • Centuries – oldcustoms : Những phong tục có từ ngàn xưa
 • Customs and habits : Phong tục và tập quán
 • National culture legacy : Di sản văn hóa quốc gia
 • Historical sites : Địa điểm lịch sử
 • Historical buildings :Những công trình lịch sử
 • Tobe imbued with national identity: Đậm đà bản sắc dân tộc

COLLOCATIONCHỦ ĐỀ GIÁO DỤC

 • Higher education : Giáo dục sau đại học
 • Further education : Giáo dục những bậc học cao hơn
 • Advanced education : Nền giáo dục tiên tiến
 • General education : Giáo dục cơ sở, giáo dục nền tảng
 • Specific education : Giáo dục chuyên sâu
 • Universityeducation :Giáo dục đại học
 • Vocational training: Đào tạo dạy nghề
 • Acquire/ obtain knowledge /new skills : Đạt được kiến thức, kỹ năng mới
 • Knowledge acquisition /Knowledge attainment : Sự tích lũy kiến thức
 • Distant learning courses/ E-learning courses / online courses : Những khóa học trực tuyến
 • Exposed to different cultures : Tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau
 • Meetadmissionscriteria:Đápứngtiêuchuẩnđầuvào
 • Skilled workers and professionals: Lao động có trình độ cao
 • Broaden the horizon: Mở rộng hiểu biết
 • Foster greater inter-cultural communication: Phát triển sự giao lưu văn hóa tốt hơn
 • Get a globally acceptable qualification: Nhận chứng chỉ được chấp nhận trên toàn cầu
 • To work your way through university: Vừa làm vừa học
 • Tuition fees: Học phí
 • To keep up with your studies: Bắt kịp chương trình học, không bị rớt môn
 • To fall behind with your studies: Thua sút bạn bè trong việc học
 • Distancelearning: Học từxa, học trực tuyến
 • To learn something by heart: Học thuộc lòng
 • State school: Trường công lập
 • Private school: Trường dân lập
 • To sit an exam: Làm kiểm tra
 • A graduation ceremony: Lễ tốt nghiệp
 • To attend classes: Đi đến lớp
 • Gain/obtain knowledge: Tích luỹ kiến thức
 • Contribute to society: Đóng góp cho xã hội

COLLOCATIONCHỦ ĐỀ QUẢNG CÁO

 • Advertising company : Công ty quảng cáo
 • Advertising Agency : Đại lý quảng cáo
 • Advertising Campaign : Chiến dịch quảng cáo
 • Advertising on the Internet: Quảng cáo online, quảng cáo trên mạng
 • Sales promotion: Khuyến mãi
 • Crazy sales : Đại hạ giá
 • Advertising temptation : Sự cám dỗ từ quảng cáo
 • Advertising appeal: Sức hút của quảng cáo
 • The far-reaching influences of advertising : Những ảnh hưởng lan rộng của quảng cáo
 • Charity event/ fundraising event : Sự kiện từ thiện, gây quỹ
 • Unique Selling Proposition/ Point: Định vị ưu thế sản phẩm khác biệt
 • Marketing executive/ Marketer : Nhân viên tiếp thị
 • Promote products/ Launch products : Quảng bá sản phấm / Tung ra sản phẩm
 • Mainstream products: Những sản phẩm chủ đạo
 • Target customer: Khách hàng mục tiêu
 • Potential customer: Khách hàng tiềm năng

COLLOCATION CHỦ ĐỀ DU LỊCH, MẠOHIỂM

 • A sense of adventure: Cảm giác phiêu lưu mạo hiểm
 • Arduous journey: Chuyến đi mệt mỏi, khó khăn
 • A low-cost airline: Hàng không giárẻ
 • An intrepid explorer: Một nhà thám hiểm dũng cảm, không sợ nguy hiểm
 • Unexplored wilderness: Nơi hoang dã, chưa được khám phá
 • To break the journey: Bỏ ngang giữa chừng.
 • Tohavea stopover: Nghỉ ngắngiữa cuộc hành trình dài, thườnglà đi bằng máy bay
 • To put somebody on standby: Bắt ai đó phải chờ đến khi có chỗ ngồi
 • To go trekking: Đi bộ, leo núi
 • To have a thirst for adventure: Có niềm khao khát được đi thám hiểm
 • To get itchy feet: Ngứa ngáy chân tay (nghĩa bóng)
 • To get hopelessly lost: Bị lạc
 • To send out a search party: Gửi một đội tìm kiếm
 • Sunny-spells: Những ngày nắng đẹp (đối lập với những ngày mưa liên tục – liên
 • quan đến thời tiết ở Anh) -> mang ý nghĩa thời tiết tốt.
 • To boost the spirit: Làm ai đó cảm thấy phấn chấn, yêu đời, vui vẻ
 • Toface the severe weather conditions: Đối mặt với tình hình thời tiết khắc nghiệt
 • Spirit + to be + high: Tinh thần phấn chấn, yêu đời
 • Sheer epic grandeur: Cảnh tượng hùng vĩ, kỳ vĩ
 • To have a special charm: Vẻ đẹp đặc biệt
 • Tokeep one’s eyes peeled: Mở to mắt(informal) – nghĩa bóng là cố gắng tìm kiếm
 • (Budget)tostretchtosomething:Cannotaffordsomething=khôngđủtiền
 • To lull somebody to sleep: Ru ai đó vào giấc ngủ
 • Leg of the journey: Phần của chuyến đi

COLLOCATION CHỦ ĐỀ GIAO THÔNG

 • Heavy traffic: Giao thông đông đúc, nhiều xe cộ
 • Dense traffic: Giao thông đông đến mức xe nọ sát xe kia, xe cộ dày đặc
 • Lengthy delay:Bị trì hoãn, mất nhiều thời gian
 • Todiedown:Dầndầntrởnênbớttắcnghẽn
 • to be stuck in traffic: Bị tắc đường
 • To tail back (traffic): Tạo thành một hàng dài (khi tắc đường)
 • To build up: Dần dần tăng lên
 • To case off: To die down
 • Tobeseverelydisrupted:Khônghoạtđộngtrơntrunhưbìnhthường,bịtêliệt
 • To be diverted: Bắt buộc phải đi đường khác
 • Anautomaticcar:Một cái xe số tự động (không phải lên số, chỉ có chế độ lái tiến lùi)
 • A manual car: Xe số sàn (phải lên số, có cần gạt số)
 • A valid driving licence: Bằng lái xe có hiệu lực
 • To take driving test: Thi lấy bằng lái
 • To get into reverse: Lái xe đi lùi
 • To change gear: Đổi số xe (lái ô tô số sàn)
 • Togrindthegears: Lên số sai(chưa cắt côn đã lên số hoặc lên nhầm số, thường sẽ tạo ra tiếng động)
 • To bear left: Rẽ trái
 • Right-hand-drivecar: Xe có vô lăng bên tay phải, sử dụng ở Anh, …
 • Pedestrian crossing: phần đường dành cho người đi bộ đi bộ
 • Parking charge: phí đỗxe
 • The fork on the road: ngã ba trên đường
 • Accident black spot: đoạn đường hay xảy ra tai nạn
 • The dead end: con đường cụt
 • Heavy goods vehicle: xe chở hàng cồng kềnh
 • Road fatalities: tai nạn xe chết người
 • A burst of speed: chạy quá tốc độ
 • Be involved in an accident: liên quan đến vụ tai nạn
 • Packed like sardines: đông nghẹt
 • Rush hour: giờ cao điểm
 • Driving age: độ tuổi lái xe
 • Motorway intersections: ngã tư trên xa lộ
 • Dual carriageway: xa lộ hai chiều

COLLOCATION CHỦ ĐỀ THỜI TRANG

 • Designer label: Hàng hiệu của các nhà thiết kế, hàng thiết kế
 • High-street fashion: Quần áo mua ở cửa hàng bình thường
 • A stunning range of something: Một dòng sản phẩm đẹp, đặc biệt, nổi bật
 • Glossy magazines: Những tạp chí như Elle, Vogue… thường được in bằng giấy dày, chất lượng cao với nhiều hình ảnh đẹp
 • To launch a new collection: Tung ra một bộ sưu tập mới.
 • New season’s look: Mốt thời trang mới
 • To set the trend: Tạo xu hướng
 • To hit the highstreet: Được sử dụng đại trà và được bánở các cửa hàng bình thường.
 • A hugely popular look: Một mốt phổ biến, nhiều người mặc
 • Fashionvictim:Nạn nhân thời trang, người luôn chạy theo bất kỳ mốt thời trang nào dù trông ngớ ngẩn, kệch cỡm
 • Excruciatingly uncomfortable shoes: Đôi giày tạo cảm giác đi khó chịu
 • To be back in fashion: Một mốt từ thời xưa nay đã trở lại

COLLOCATION CHỦ ĐỀ LỄ HỘI

 • The festive season: Mùa lễ hội
 • A rich tradition: Giàu truyền thống về cái gì
 • A proud tradition: Truyền thống đáng tự hào
 • The festival falls on + date: Dịp lễ hội rơi vào thời điểm nào
 • The festival celebrates something: Lễ hội tổ chức để kỷ niệm, ăn mừng cái gì
 • To uphold the annual tradition: Duy trì truyền thống gì
 • To hold an unusual festival: Tổ chức một lễ hội kỳ lạ
 • To join in the festivities: Tham gia các hoạt động của lễ hội
 • To be in festive mood: Không khí lễ hội, tâm trạng vui vẻ vào ngày lễ
 • To put on a fireworks display: Trình diễn pháo hoa
 • The age-old tradition: Truyền thống cổ
 • The event marks something <-> Festival marks: Sự kiện đánh dấu gì
 • Cultural heritage: Di sản văn hoá
 • To observe a festival: Tới xem lễ hội nào đó
 • A break with tradition: Một sự thay đổi so với truyền thống

COLLOCATION CHỦ ĐỀ CƯỚI

 • Marry (v) somebody ~ get/ be married TO somebody: Kết hôn với ai
 • Togethitched<->Getmarried:GethitchedlàcáchnóitronginformalEnglish.
 • To tie the knot <-> Get hitched (informal English): Cưới
 • Pre-wedding nerves: Sự lo lắng trước đám cưới
 • Tobejoinedinmatrimony:Bắtđầuthành vợchồng(cáchnóihayđượcdùngtrong
 • nghi thức đámcưới)
 • Toproposeatoast: Nâng cốc chúc mừng(thường sử dụng với hàm ý hài hước)
 • Weddedbliss: Hạnh phúc sau ngày cưới(sử dụng với ý nghĩa vui vẻ, hài hước)

COLLOCATION CHỦ ĐỀ CUỘC HỘI THOẠI

 • Iddle chatter: Nói chuyện lúc rảnh rỗi, nói những chuyện phiếm
 • To exchange pleasantries: Trò chuyện một cách lịch sự (formal English)
 • Juicygossip: Những thông tin thú vị hoặc gây sốc liên quan tới đời tư của người khác.
 • To exchange news: Trao đổi thông tin, tin tức
 • To spread rumours: Lan truyền tin đồn
 • Rumours are always flying around: Lời đồn đại luôn tồn tại trong cuộc sống củachúng ta
 • To engage someone in conversation: Nói chuyện với ai đó
 • To open your heart: Mở lòng
 • To draw into an argument: Bị hút vào cuộc tranh luận
 • To win anargument: Thắng trong một cuộc tranh luận
 • Toloseanargument: Thua tronglúc tranhluận
 • To carry on conversation: Tiếp tục cuộc trò chuyện
 • To hold a conversation: Duy trì cuộc đối thoại
 • To broach the subject: Bắt đầu thảo luận về một chủ đề khó
 • To change the subject: Thay đổi chủ đề
 • To bring up the subject: Đưa ra một chủ đề để thảo luận
 • To drop the subject: Dừng bàn luận về chủ đề đó
 • Tooverstate one’s case: Nói quá lên về mức độ nghiêm trọng của một vấn đề nào đó
 • To bombard somebody with questions: Hỏi ai đó nhiều câu hỏi
 • Broad generalisations: Nói những điều chung chung
 • Foullanguage: Bad language nhưng ý nghĩa mạnhvà tiêu cực hơn badlanguage
 • Four-letter words: Từ vựng kém
 • Opening gambit: Mở đầu một cách ấn tượng có chủ đích
 • Arashpromise: Lời hứa nói ra nhưng không được suy nghĩ, lời hứa đầu môi trót lưỡi
 • An empty promise: Lời hứa mà người nói không có ý định thực hiện
 • A tough question: Một câu hỏi khó để trả lời

COLLOCATION CHỦ ĐỀ GIẢI TRÍ

 • To play host to something: Cung cấp cơ sở vật chất, chủ trì, tổ chức
 • To make somebody welcome: Chào mừng ai đó
 • To find time to pay somebody a visit: Thu xếp thời gian để tới thăm ai đó
 • To join the festivities: Tham gia các hoạt động ở lễ hội
 • To attend a formal function: Đến dự với tư cách chính thức
 • Afamily gathering: Một buổi tụ tập gia đình, thường là để kỷ niệm một dịp nào đó
 • Wine and dine: Một bữa tối và đồ uống đi kèm
 • A convivialatmosphere:Bầu không khíthân thiện,ấm cúng, sử dụng trong formal English
 • The perfect venue: Địa điểm hoàn hảo để tổ chức gặp mặt hoặc các sự kiện cộng đồng

COLLOCATION CHỦ ĐỀ INTERNET

 • Internet provider: Người cung cấpInternet
 • Internet traffic : Lượt truy cập Internet
 • Internet dating : Hẹn hò trên mạng
 • Internet security : An ninh mạng
 • Internet fraud / Internet scam : Lừa đảo trên mạng
 • Internet age : Thời đại Internet
 • Internet transaction : Giao dịch trên Internet
 • Use/access/log onto the Internet : Sử dụng / truy cập / đăng nhập Internet
 • Go on the Internet / surf the Internet : Lướt net
 • Scour the Internet : Lùng sục, tìm kiếm trên Internet
 • Buy something over the Internet : Mua thứ gì đó trên Internet
 • The proliferation of the Internet : Sự phát triển nhanh của Internet
 • Internet addicts : Người nghiện Internet
 • To immerse yourself in the Internet : Chìm đắm trong Internet
 • To live on the Internet : Sống ảo
 • To be addicted to the Internet : Nghiện Internet

COLLOCATION CHỦ ĐỀ HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN

 • A flying visit: Một cuộc thăm viếng không kéo dài
 • A girls’ night out: Một buổi tối đi chơi chỉ toàn con gái
 • To go out for a meal: Đi ra ngoài ăn
 • To stick to diet: Ăn kiêng
 • To spring a surprise on somebody: Đem đến bất ngờ cho ai đó
 • Tocallforcelebration:Biểuthị ýnghĩaviệctổchứcănmừng,kỷniệmlàhợplý
 • To put in an appearance: Tới tham dự nhưng chỉ tới trong chốc lát rồi đi về
 • To spend quality time: Dành thời gian toàn tâm toàn ý cho ai đó
 • Awhirlwinvisit:Mộtchuyếnđithămngắnngủivàbậnrộn,nhiềuviệcphảilàm
 • Social whirl: Bận rộn với nhiều việc
 • To go clubbing: Đi bar, đi club

COLOCATIONSTOPICSOCIALISSUES

 • Social welfare: Phúc lợi xã hội
 • Social Security: An sinh xã hội
 • SocialFabric:Kết cấuxã hội
 • Social hierarchy: Giai cấp xã hội, sự phân tầng trong xã hội
 • Social campaigns: Các chiến dịch xã hội
 • Antisocial behaviors: Những hành vi chống đối xã hội
 • Issues concerning environment /terrorism /Illegal immigration: Vấn đề liên quan
 • đến môi trường/ khủng bố/ nhập cư trái phép
 • Thorny iue: Vấn đề hóc búa, khó khăn
 • Complex issue: Vấn đề phức tạp, rắc rối
 • Unresolved issue: Vấn đề chưa được giải quyết
 • Clarify an issue: Làm rõ vấn đề
 • Highlight an issue: Nhấn mạnh vấn đề
 • Settle an issue: Làm dịu vấn đề (gây tranh cãi) xuống
 • Ongoing problem: Vấn đề đang diễn ra
 • Pervasive problem: Vấn đề đang diễn ra ở khắp nhiều nơi, có tính lây lan
 • Insurmountable problem: Vấn đề nan giải
 • Daunting problem:Vấn đềdễlàm nảnchí
 • Outstanding problem: Vấn đề tồn đọng
 • To be faced with a problem: Đối mặt với một vấn đề
 • Analyze a problem: Phân tích một vấn đề
 • Tackle/address a problem: giải quyết một vấn đề
 • Gain insight into a problem: Tìm hiểu kỹ một vấn đề
 • To be deep in thought about a problem: Suy nghĩ, cân nhắc một vấn đề
 • Environmental Pollution: Ô nhiễm môi trường
 • IllegalImmigration:Nhậpcưbấthợppháp
 • Terrorism: Khủng bố /Chủ nghĩa khủng bố
 • Poverty: Sựđói nghèo
 • Racism: Nạn phân biệt chủng tộc
 • Domesticviolence:Bạolựcgiađình
 • Child abuse: Lạm dụng trẻ em
 • Overpopulation:Sựbùngnổdânsố
 • Gun ownership: Quyền sở hữu súng ống
 • Juvenile delinquency: Tội phạm vị thành niên
 • Human rights: Nhân quyền
 • Human exploitation: Sự khai thác con người
 • Social inequality: Bất bình đẳng xã hội
 • Political unrests/ Political conflicts: Những bất ổn/mâu thuẫn về chính trị
 • Same-sex marriage: Hôn nhân đồng tính
 • Brain drain:Tình trạng chảy máu chất xám
 • Teen suicide: Sự tự tử trong giới trẻ
 • Abortion: Tình trạng nạo phá thai
 • Prostitution: Nạn mại dâm
 • Unemployment: Tình trạng thất nghiệp
 • Traffic congestion: Sự tắc nghẽn giao thông
 • Freshwatershortage/Freshwaterscarcity:Sựkhanhiếm,thiếuhụtnguồnnước
 • sạch
 • Growing gapbetween rich and poor states: Khoảng cách giàu nghèo gia tang
 • Economic inequality: Bất bình đẳng về kinh tế
 • Gender imbalance: Sự thiếu cân bằng về giới tính
 • Run-down areas: Những khu vực đang ở trong tình trạng tồi tệ
 • Forcesforgood: Dùngđểchỉnhữngảnhhương tíchcựcđượcgâyrabởi các chính
 • sách, nghị định nào đó
 • Long-term measures >< Short-term measures: Những giải pháp lâu dài><tức thời
 • Novel solutions: Các giải pháp mới, cấp tiến
 • Afreshdrive:Một nỗ lực mới nhằm thay đổi, điều chỉnh những vấn đề còn tồn đọng
Khóa học Đăng ký

Đăng ký tư vấn