Kết quả các học viên luyện tập lại IELTS Hien Nguyen

KẾT QUẢ HỌC VIÊN TẠI IELTS HIEN NGUYEN

Họ tên

Điểm

Xem thêm

Phan Nhật Quang

6.0

Xem thêm

Viên Hữu Nghĩa

6.5

Xem thêm

Vo Kim Thanh

7.0

Xem thêm

Thanh Hoan My

8.0

Xem thêm

Vu Quang Tien

7.5

Xem thêm

Le Hoang Thanh Phong

7.0

Xem thêm

Nguyen Thai Thanh Tung

7.0

Xem thêm

Nguyen Thai Son

7.0

Xem thêm

Lam Kiet Linh

7.0

Xem thêm

Lý Nhật Minh

6.5

Xem thêm

 

Vũ Thị Thùy Trang

6.5

Xem thêm

Hoàng Minh Trang Vũ

6.5

Xem thêm

Phạm Thị Nguyệt Linh

6.5

Xem thêm

Phạm Thị Ngọc Bích

6.5

Xem thêm

Trang Lê Yên Nhi

6.5

Xem thêm

Tiết Tống Tuyền

6.5

Xem thêm

Lê Đỗ Trâm Anh

6.5

Xem thêm

Vũ Thị Hậu

6.5

Xem thêm

Đậu Xuân Bình

6.5

Xem thêm

Nguyễn Thị Hồng Nhung

6.5

Xem thêm

Phạm Thị Hạnh

6.5

Xem thêm

VU TRUNG HIEU NGUYEN

6.5

Xem thêm

Duy Công Văn

6.0

Xem thêm

Hồ Chí Khôi

6.0

Xem thêm

Ông Ngọc Trân

6.0

Xem thêm

Vũ Nhật Nam

6.0

Xem thêm

CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

ielts hien nguyen

Ý KIẾN BẠN ĐỌC