Lịch khai giảng các khóa học tại Ielts Hien Nguyen

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC  THÁNG 04/2018


LỚP LUYỆN IELTS

Lớp LUYỆN 246: (09/04)

Có 2 ca:

  1. Ca1: 17h00 – 19h00
  2. Ca2: 19h00 – 21h00

Lớp LUYỆN 357: (10/04)

Có 1 ca: Tối: 19h00 – 21h00


LỚP FIRST STEP

Khai giảng 3-5-7 (10/4), có 1 ca:

✍️Ca1: 19h00 – 21h00

LỚP PRE IELTS

 Khai giảng thứ 3-5-7 (10/04) có 1 ca: 

  • Ca2: 19h00 – 21h00

 

ĐĂNG KÝ NGAY

CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

ielts hien nguyen

Ý KIẾN BẠN ĐỌC